Politikai rendszerek

Ha a célom az, hogy rendet rakjak a fejekben, esetemben sűrűn előfordulhat, hogy ennek ellenkezője történik. Egy olyan változó világban élünk, ahol még lassú időléptékben is felgyorsultak az események, amik a mindennapok tempójában is észrevehetők. A kétpólusú világrend már 30 éve összeomlott, de még élnek olyanok, akik az előtt születtek. A kétpólusú világrend azért érdekes, mert a kapitalizmusnak emberarca volt és ez a kulcsa annak a megértésnek, amin a jövőnk múlik.

Ugyanis meggyőződésem, hogy a kapitalizmus és a demokrácia összeegyeztethetetlen fogalmak és csakis azért tudott működni, mert versenyben álltak azzal a létező szocializmussal, aminek fő érve pont az emberarcúság volt, csak az nem nagyon működött. A kapitalizmus pont a demokráciával biztosította az emberarcúságot, amire a versenytárs eltűnésével már nem nagyon volt szüksége. Megjelentek a multinacionális vállalkozások és azok a nagyra nőtt techcégek, amik tőkeereje az államok szintjére emelte őket és ez olyan jövőképet hozott el, amit vállalati uralomnak nevezünk.

A vállalati uralom és a demokrácia azonban nem létezhetnek együtt, hiszen ma sem kérdőjeleznéd meg a cégvezetőd döntését. A vállalatok hatóereje a profit és ha a rendszer meghatározóvá válik, a benne élhetőség esélye teljesen azonos lesz azzal, ami a mai diktatúrákban van vagy régen a királyságokban volt. Ki a vezető és milyen a személyisége. Egy olyan világban, ahol mindent a pénz határoz meg, ott a tőkeerő lesz az elsődleges, ami azt jelenti, hogy ha valami nem változik, egy ilyen jövő felé tartunk. Ahol a mában egy techcég vezetése azonnal eltapossa a szakszervezeti szerveződést és kibújik az adófizetés alól. Mivel a pénz hatalma nagy, csak idő kérdése, mikorra erodálódik a kontrollt biztosító demokratikus intézményrendszer és válik a tőkeerő bábjává.

Sokan ott követik el a hibát, hogy az iszlámot vallásnak tekintik. Az iszlám nem csak vallás, hanem politikai irányzat is. Mégpedig egy olyan politikai irányzat, ami nem is titkolja, hogy domináns jövőképpel rendelkezik. Olyan jövőképpel, amiben nem léteznek politikai irányzatok, sem alternatívák. Bár lehet, hogy régen toleráns volt, ma mindent elmond az, milyen konfliktus zajlik a siíták és szunniták között, pedig a közöttük lévő különbség sokkal kisebb, mint a katolikus-református relációban. Európában a fejlődés tekintetében sorsdöntő volt az állam és az egyház szétválasztása, amit az USA világhatalommá válása okán arab országok is megvalósítottak, sőt, olyan térségekben is megjelent, ahol előtte ilyen nem volt. De ugyanez történt az orosz érdekszférában található muszlim területeken is és ti ebbe a világba születtetek, vagyis számotokra ez a normális.

Eddig tartott az a rész, amire egy átlagember azt mondaná, hogy egyszerű, de érdekes gondolatmorzsákat tartalmazó írás, ami arra alkalmas, hogy szikrákat adjon a saját gondolatokhoz. Ez után pedig jön az a rész, ami miatt bolonddá válok az ilyen szemekben, de ez eddig se izgatott engem és ez után se fog.

Amikor a TV-ben olyat látsz, hogy egyes műsorokban komolyan foglalkoznak az ősi asztronauta elmélettel, miszerint bizonyos leletekből, vallási anyagokból és mítoszokból arra következtetnek, hogy bolygónkat egykoron idegenek látogatták, arra az az én válaszom, hogy valójában el se mentek innen. A megértés azért nehéz, mert mi egy olyan 3D-s idővonalon élünk, ahol a magasabb dimenziós beavatkozások olyan módon terülnek szét ezen az idővonalon, amit mi gigantikusnak is láthatunk. Sőt, ezek a beavatkozások számunkra láthatatlanok is, hiába zajlanak a szemünk előtt, ugyanis ha a megértésből kiveszünk egy elemet, azt, hogy idegenek léteznek, akkor nem is lehet közük a bolygón zajló gazdasági-politikai történésekhez. 

Az idegen világkép azon alapszik, hogy te, vagyis az egyén nem létezel egyénként, hanem egy olyan kollektíva része vagy, aminek van vertikális és horizontális vetülete. Ilyen értelemben van egy csomó 'másik te' a Földön és egyben az ő részük is vagy, ám itt az egyéni tudat olyan erős, hogy ezt a mai napig nem nagyon értik. Értenek valamit, pont annyit, amennyit te értesz abból, hogy mi az a kollektív tudat. Az a félelem, amit a hollywoodi filmek tükröznek vissza az idegen támadásokkal valójában egyenlő az idegenek félelmeivel az emberiséggel kapcsolatban, ám ezek az idegenek nem gondolkoznak katonai megoldásokban. Az ő beavatkozásuk láthatatlan és érzékelhetetlen, ugyanis a megszállót mindenki önmagaként érzékeli és úgy válik fogékonnyá például a populizmusra, hogy elveszti a gondolkodás képességét. Ezért látjuk rajtuk a vallásos fogékonyságot külső szemmel, hogy leperegnek róluk az észérvek, mert ez technikailag tényleg olyan, mint egy vallásos hit. Az idegenek világában a vallás és a politika egy, de nem ez az egyetlen fogalmi keveredés, amibe tulajdonképp mindenki bele is zavarodott, aki belelát valamelyest az események hátterébe.

Az idegen cél a földi mennyt kommunikálja, ám ez alatt közel sem azt értik, amit te értenél ezen elsőre. Ha most elvonatkoztatunk attól, filozófiailag és teológiailag mit jelent a földi menny, hogy halálod után a tudatod hova kerül, akkor maradni tudunk ott, hogy ezen az idővonalon mi történik és kik is valójában a szereplők. Azaz ki vagy te, kik az arabok, kik a cigányok, a zsidók, az oroszok, az indiánok és a többiek. Ha elfogadjuk azt az idegen álláspontot, hogy te ennek a vertikális és horizontális tudati hálózatnak a tagja vagy, akkor elméletileg nincs is olyan, hogy földi emberiség. Ha azonban van olyan, hogy földi emberiség, akkor a vallások kérdését is rendeznünk kell, amik olyan idegen értékrendeket közvetítenek, amiket mi angyalinak-isteninek hiszünk. Az idegenek világában elfogadott az élő isten kultusza, ami röviden azt jelenti, hogy elfogadják bizonyos kiválasztott beavatottakról azt, hogy ők egyes szellemi lények emberi alakjai. Ezzel szemben a Földön a beavatottak főképp titkos társaságokba tömörülnek és nem jelennek meg szakrális lényként a közéletben, sokkal inkább celebek, politikusok és vállalkozók képében láthatjuk őket egy világi környezetben. 

Ez azt jelenti, hogy a két világ tulajdonképp összefolyik, ugyanis a felettes tudatok nem különböztetnek meg világi és vallási értelemben, a demokrácia és az egyenlőség pedig rendszeridegen fogalmak számukra. A demokrácia az egyéni tudatok fejlett együttélési rendjét jelenti, amiben a rangon alapuló hierarchikus tekintélyelvűség számít rendszeridegennek. Azzal a megjegyzéssel, hogy léteznek olyan felettes tudatok is, akik demokratikus szelleműek és ez a harc valójában közöttük zajlik, ami csak levetül a Földre váltakozó sikerességgel. Nagyon nem mindegy az, hogy a tudatod kinek a befolyása alatt áll, milyen a megszállás jellege, amit befolyásol a tudati emelkedésed iránya. A tudati emelkedésed irányát alapvetően a hited határozza meg, a megszállás jellegét az, hogy kinek vagy kiszolgáltatva, a befolyás pedig azon múlik, milyen értékrendet követsz. A helyzet azért nem egyszerű, mert ezek egy emberben akár ellentétesek is lehetnek, amit komoly problémaként értelmez minden fenti entitás, akik a saját teljhatalmukban látják a megoldást.

Azt érdemes megérteni, hogy az idegen jelenlét nem új dolog, hanem mindig is része volt az emberiség fejlődésének. Az, hogy közben melyik civilizáció volt domináns, akár annak is köszönhető, hogy hol volt a tudatpozíciója annak, aki a legmagasabb spirituális szintet uralta. Ami amúgy azóta sem változott, ám van némi időbeni fáziskésés, amíg a változás a fizikai síkra ér és az új vezető viselkedési- és jellemminta sem fejt ki egységes hatást egy egyáltalán nem homogén környezetben.


Ajánló: Ébred már az Oroszlán


 

Ez a fickó nem fikció