Időszerzés | Time acquisition
Az időszerzéssel ki tudod magad vonni egy időre abból a tudatátcsoportosításból, ami a tudatrendezés beindulásával elkezdődött. Ez azt jelenti, hogy ha úgy gondolod, hogy még tudnál fejlődni és tenni valamit a világért, azt még megtehesd, mielőtt kiderül, melyik valóságcsomó melyik szintjének melyik világa számodra az ideális.

Az időszerzés módjában felmerültek számomra etikai kérdések, ám ezt sikerült megfelelően megvalósítani a következő okokból:
1. Ennek a világnak a jellegzetessége, hogy pénzzel minden megoldható. A másik világé azonban az, hogy így nem oldható meg. A köztes megoldás az, hogy nem oldható meg, ám lehetővé válik általa annyi idő megszerzése, ami lehetőséget ad a változtatásra.
2. Így tudod szándékod komolyságát igazolni.
3. Ha 20 éve csinálom ezt bevétel nélkül és a támogatásos rendszer csak az égben működik, üzletet viszont nem csinálhatok belőle, marad a köztes megoldás.

Felhívnám a kritikusok figyelmét arra, hogy az időszerzés eredetileg nem volt műsoron és utólagos reklamáció okán került be, amikor mindenkinek leesett, hogy itt miről is van szó. Technikailag egy céltámogatásról van szó, aminek ellentétele is célirányos. Ha akarod, szerepeltetheted a megjegyzés rovatban azt a szót, hogy 'céltámogatás', de enélkül is működik, mert a folyamat automatikus.

With time acquisition, you can take yourself out of the mind restructuring that started when the consciousness sorting was initiated. This means that if you think you can still evolve and do something for the world, you can do it before you find out which world of which level of which reality cluster is ideal for you.

I had ethical questions about the way the time was obtained, but I managed to do it properly for the following reasons:
1. The nature of this world is that money can solve everything. But the other world is that it cannot be solved that way. The in-between solution is that it cannot be solved, but it does allow enough time to be taken to make a difference.
2. So you can justify your seriousness of purpose.
3. If I've been doing this for 20 years with no income and the donation system only works in the sky and I can't make a business out of it, I'm left with the middle solution.

I would like to point out to critics that the acquisition of time was not originally on the programme and was added as a late complaint when everyone realised what it was about. Technically, it is a subsidy for a specific purpose, the counterpart of which is also targeted. If you want, you can put the word 'target support' in the comment box, but it works without it because the process is automatic.Bővebb információ | More information