A magyarok eredete

 

A magyarság jelenlegi helyzete a következő. Van egy Európa párti, de a magyarok eredetét nem ismerő tömeg, akik a nyugati szemléletet tanulták az iskolában. Ami szerint a magyarok ősei a sztyeppéken éldegélő nomádok voltak és azzal, hogy Európába jöttünk, magunkba szívtuk a civilizáció gyümölcsét. Ez jelenleg az uralkodó nézet annak ellenére, hogy már ismerünk olyan kutatásokat, amik szerint bizonyos egyiptomi hieroglifákat el lehet olvasni magyarul. Sőt, az is kiderült, hogy az eddig lefordíthatatlan etruszk szövegek is lefordíthatók a magyar nyelv segítségével. De ennél tovább megyek. A Panama csatorna építésekor az ott dolgozó magyar építőmunkások rájöttek arra, hogy tudnak beszélni egyes ott dolgozó indiánokkal magyarul. Ez az információ eljutott a Dél-Amerikában élő magyar diaszpóra tagjaihoz, akik közül egy (Magyarországon ismeretlen) Móricz János nevű ember elhatározta, hogy ennek ő utánajár. Arra jutott, hogy a spanyolok által véghez vitt erőszakos nyelvcsere előtti időszak nyelve a mai magyar nyelv egy archaikus formája volt. De Észak-Amerika is érdekes olyan tekintetben hogy egyes indiántörzsek nyelvei (például a dakota) szintén rokonságban állnak a magyarral. Ez a terület egyfajta szürke zóna a kutatók számára talán azért, mert ez ma Magyarországon egyenlő a szélsőjobbal (ami amúgy nyugati értelmében itt nem is létezik) és Nyugaton sem örülnek neki, ami egyenlő azzal, hogy nem kapnak hozzá forrásokat és az ezzel politikai értelemben szimpatizáló kormány sem lép a 'türk rokonságon' túl, ami amúgy erősen megkérdőjelezhető.


Amikor én ezzel a témával először találkoztam, már benne voltam a folyamatokban és nem a ma felől haladtam az őstörténetünk felé, hanem pont fordítva. Ilyen értelemben az Arvisura tekinthető annak a forrásnak, amihez az ember széles körben hozzáférhet. Erről az Arivsuráról a wikipédián található egy elég korrekt magyarázat és ebben a műben olyan világ tárul elénk, amit a régi világ történelemkönyvének nevezhetnék. Érdekessége, hogy a Jézusról szóló részeit a Talmud is megerősíti és mondanom sem kell, köszönőviszonyban sem áll azzal, amit a ma embere erről hisz. A magyarok eredetét ez a mű egy Ataisz nevű szigetre teszi (Atya-Ízisz), ami aztán egy globális civilizációt épített ki a Földön.Ez a globális civilizáció, melyet az angolszász irodalomban Lemuria néven neveznek két olyan érdekességet villant fel, ami eléri a ma emberének ismereteit. Az első a hiszkoszok, akikről a régészek ma sem tudják pontosan, hogy kik is lehettek. A másodikra van egy elméletem, ami az egyetlen logikus magyarázata annak, miért nevezték el Indiát az indiánokról. Amikor az első fehérek kikötöttek ott, a helyiek emlékeztek arra, honnan érkezett hozzájuk utoljára hajó és amikor ezt kérdezték állandóan, így lettek India. Nem állítom, hogy könnyed olvasmány, de akit érdekel az emberiség kollektív amnéziája előtti világ, az nem fog benne csalódni. Az én egyik következtetésem az, hogy a mai magyar nyelv volt annak a világnak az 'angol nyelve'. Ide tartozik az is, hogy egy olasz professzor állítása szerint a magyarok Európa őslakosai, az előző globális civilizációra pedig egyéb bizonyítékok is utalnak.A magyarsággal kapcsolatos uralkodó nézet az, hogy a finnugor elméletet a habsburg érdekek alapozták meg abból a célból, nehogy a magyarság a törökökkel és más ázsiai népekkel kerüljenek rokonságba, hanem azokkal az európai népekkel, akikkel nem tudnak komoly katonai erőt velük szemben felmutatni. A finnekkel amúgy soumák néven az Arvisurában is találkozhatunk, vagyis tagjai voltak a 24 hun törzs szövetségének, akik azokból a hun (honi) lovasokból alakultak ki, akik az uruki templom építésénél segédkeztek, amikor a sziget egy katasztrófa következtében elsüllyedt. Az én magyarsággal kapcsolatos elméletem pedig az, hogy ezt az információt összekötöttem egy valahol olvasottal, miszerint annak idején indult egy (ma tudósoknak neveznénk) indián expedíció a Föld Szívének felkutatására, akik ha átértek a Bering szoroson, azokkal a hunokkal találkozhattak, akik őket szintén hunnak (vagy otthoninak=rokonoknak) tekinthették.


Amikor a magyarok visszatértek a Kárpát-medencébe, akkor kezdtek kialakulni a középkori európai államok és nagy volt a zűrzavar, mivel akkoriban több, az ókorból fennmaradt időszámítási rendszert használtak. Kevesen tudják, de a krisztus születése szerinti viszonylag későn kezdett elterjedni és ez kiváló lehetőséget adott a történelemhamisítóknak arra, hogy 300 évet beillesszenek az idővonalra. Az egész történelmünket egyszer majd újra kell írni, ugyanis egy-egy esemény más-más neveken többször is felkerült az idővonalra. Azért nem sikerült ezt maradéktalanul véghez vinni, ugyanis a magyarok pont a kérdéses időszakban érkeztek be a Kárpát-medencébe és vannak olyan krónikáink, amik pontosan tartják az idővonalat. Ám kevesen veszik komolyan, mert ez ellenkezik a mai uralkodó hivatalos történelemtudomány állításaival, pedig Etele (Atilla) családfája nem hiányos, csak közben bekerült az a három fiktív évszázad, ami következtében a Nyugatnak dicsőséges múltja lehet ahelyett, ami az igazság.Ennek a kutatásnak nem az volt a célja, hogy politikai véleményt formáljak, hanem az, hogy úgy tudjunk tovább lépni egy modern világ felé, hogy tisztába tesszük a múltunkat. Az sem kerülte el ugyanis a figyelmemet, hogy a mai világot alapjaiban meghatározó találmányok között meglepően sok a magyar. Egy olyan népről beszélünk, akiknek 6000 éves írásbelisége van, mégis mindenki adósrabszolgaságban tartja azt elhitetve vele, hogy nem más, mint egy egykoron primitív nomádnép.

Vajon ki és miért?Ez a fickó nem fikció