Világkép | World view
A tudomány is arra a felismerésre jutott, hogy az általunk megélt valóság egy gigantikus hologram. Én pedig arra, hogy akár apró dolgok is lehetnek gigantikusak, csak nézőpont és technológia kérdése.

Ha ezt tudjuk, akkor a legjobb, amit tehetünk, hogy létrehozunk egy saját spirituális keretrendszert, ha nem akarunk teljesen kiszolgáltatott helyzetben dolgozni. Ez a keretrendszer olyan, mintha lenne egy 3D vetítésre képes holo operációs rendszer a fejedben. A holografikus agyadban. Azaz, ami számodra a lényeg, ott legyen a külvilág körülötted. Ez a terület valahol az ezotéria és a tudomány határán lehet.

A modern ember számára pár szóban úgy tudnám a lényeget kifejezni, ha kinéz a szemein, láthatja is ezt a holografikus játékprogramot belülről. Ahol a hologram gigantikus.

A szakrális csatornák vetítése folytatólagos, tehát akik istent keresik, a megszokott módon tehetik. Amikor halálkutatással foglalkozom, azt mások istenkutatásnak látják. Minden a befogadó ember aktuális látószögén múlik, mit minek nevezzünk. A kutatásaimnak nem értem a végére, így továbbra sincs bizonyíték isten létezésére, bár arra sincs, hogy nem létezik.

A modern ember a spirituális ügyeit a fejével önmagában végzi. A modern ember együtt él a szellemi őslakossággal ezen a bolygón, akiket leginkább a saját sérelmeik érdekelnek. Látszólag nem megkülönböztethetők.
Science has also come to realize that the reality we experience is a gigantic hologram. And for me, even small things can be gigantic, it’s just a matter of point of view and technology.

If we know this, the best we can do is create our own spiritual framework if we don’t want to work in a completely vulnerable situation. This framework is like having a 3D projected holo operating system in your head. In your holographic brain. That is, what matters to you is the outside world around you. This area may be somewhere on the border of esotericism and science.

For the modern man, I could express the point in a few words, if you look out of your eyes, you can also see this holographic game program from the inside. Where the hologram is gigantic.

The projection of the sacred channels is continuous, so those who seek God can do so in the usual way. When I do death research, others see it as god research. It all depends on the actual perspective of the receiving person, what to call it. I don’t get to the end of my research, so there’s still no evidence for the existence of a god, even though it doesn’t exist.

Modern man does his spiritual affairs with his/her head alone. Modern man lives with the spiritual natives on this planet who are most interested in their own grievances. Seemingly indistinguishable.