Életút | Lifeway
Budapesten élek. A Rózsadombon szocializálódtam, majd a huszas éveim közepén Óbudára költöztem.

Amikor hazajöttem Boszniából, ahol egy évig voltam ENSZ megfigyelő, már éreztem, hogy az utam másmerre visz. Otthagytam a jogi egyetemet, a munkahelyemet és megkezdtem azt a 20 éves mélytransz meditációt, amiből mostanában térek vissza.

Tisztában vagyok azzal, hogy nem a Harvardra jártam és azzal is, hogy nélkülözöm azokat az ismereteket, amik bizonyos körökben számítanak. Ezek a körök pedig nélkülözik azokat az ismereteket, amik nálam számítanak. Mivel nagyon magas spirituális ranggal térek vissza, ám itt a Földön nem rendelkezem hasonlóval, az ebből fakadó problémákat a fejlett ember minőségével rendelkező új elit megszervezésével zártam rövidre.

Jelenleg egy nagyon furcsa átmeneti időszakban vagyok. Ez azonban nem akadályoz meg abban, hogy képességeimmel és lehetőségeimmel felgyorsítsam a folyamatokat. Mivel a hatalmam nem uralkodó jellegű és nem vagyok az a trónon ülő típus, biztosan sok félreértést tudok azzal eloszlatni, hogy ezeket az információkat időben közlöm.

A rendelkezésemre álló információk alapján jelenleg a globális kormányzás spirituális rendszerének kidolgozásával és végrehajtásával foglalkozom. Mindenki számára hasznos lett volna, ha ebben patnerre találok a magukat világelitnek nevezők körében, mert a legjobbra számítok, de a legrosszabbra is fel vagyok készülve.
I'm living in Budapest. I socialized on Rózsadomb, then in the middle of my twenties I moved to Óbuda.

When I came home from Bosnia, where I was a UN observer for a year, I already felt that my journey would take me elsewhere. I left law school, my job, and started that 20-year deep-trans meditation from which I’m coming back recently.

I am aware that I did not go to Harvard and that I lack the knowledge that matters in certain circles. And these circles lack the knowledge that matters to me. Since I return with a very high spiritual rank, but I have nothing like it here on Earth, I have shortened the resulting problems by organizing a new elite with the quality of an advanced man.

I am currently in a very strange transition period. However, this does not prevent me from accelerating the processes with my abilities and capabilities. Since my power is not dominant and I am not the type sitting on the throne, I can certainly dispel many misunderstandings by communicating this information in a timely manner.

Based on the information available to me, I am currently working on the development and implementation of a spiritual system of global governance. It would have been helpful for everyone to find a partner in this among those who call themselves world elites because I expect the best, but I am also prepared for the worst.