ÉlményPark: tudathálózaton futó holo operációs rendszer, felhasználói egyes szám első személyben érzékelik a valóságot 


Felkel a Nap

Ha kinézel a szemeiden azt látod, hogy a Nap reggel felkel, akkor a legerősebb, amikor delelőre ér, átkússza a délutánt és egy csodás naplementével távozik.

A Nap nézőpontjából azonban nem történik semmi ilyesmi.

The Sun rises

If you look out of your eyes you will see that the Sun rises in the morning, it's strongest when it's at its zenith, creeping through the afternoon and leaving with a magnificent sunset.

But from the Sun's perspective, nothing like that happens.
Vízöntő rendezői utasítás:
1. Lehetőleg mindent csinálj másképp, mint a többiek
2. Törekedj a libero státuszra
3. Okozz minél nagyobb felfordulást


Aquarius director's instructions:
1. Try to do everything differently from the others
2. Strive for libero status
3. Make as big a mess as possible


Aki szigorúan szakmai véleményt hangoztat, ott szex vagy irigység van a háttérben | Anyone who expresses strictly professional opinion has sex or envy in the background