István Zsolt Diczig

HOLOGRAPHIC WORLD connoisseur

Budapest, Hungary, EU"If you cut off a small piece of a holographic image with scissors and shine a laser light on it, you will not see part of the image, but the whole image in small size. If you look at yourself within yourself and illuminate it with enlightened light, you will find the whole world within yourself."

Vízöntő rendezői utasítás
1
Lehetőleg csinálj mindent másképp
mint a többiek
2
Törekedj a libero státuszra
3
Okozz minél nagyobb felfordulást

Aquarius Director's instructions
1
Try to do everything differently
from the others
2
Strive for libero status
3
Make as big a mess as possible

Ezt a weboldalt olyan kérdéseknek és problémáknak szenteltem, amik jelentősen meghaladják a hétköznapi valóság szintjét. A közé a pár ember közé tartozom, akik agya fejsérülés okán szerzett savant szindrómás lett. 20 év mélytransz meditációból érkezem vissza, ami jelentősen eltért attól, amit valaha bárki csinált, így a tudásom is jelentősen eltér másokétól. Jelenleg is meditálok, lassú életet élek és nem is kerülhetek akárkivel érdemi kapcsolatba.Az emberiség jelenleg tudatszint változáson megy át, aminek értelmezése akkor sem egyszerű, ha az ember mélyebb tudatszinten van. Ennek okai is sokrétűek, de ami az egyik legnagyobb, hogy az emberekben lévő egyéni és kollektív tudatok nem képesek egymás megértésére. Emiatt sok félreértés és tévút alakult ki, amik helyretételéhez nincs meg az a tudás, ahova gond esetén fordulni lehetne. A racionális agyféltekén lévő tudomány és a kollektív agyféltekén lévő magasabb én egyformán abban látják a megoldást, hogy a hozzájuk fordulókat a maguk kizárólagos világába hozza, ám ez nem lehetséges, ha az ember saját hidat képezett a másik agyféltekéje felé.Az én megoldásaim a jelenben kísérleti stádiumban vannak, ám kifejlesztettem arra egy technikát, hogyan legyenek hatékonyak egy olyan helyzetben, ahol az egyén egy valóságot érzékel, míg a kollektív tudat az összeset.

Fontos leszögeznem, hogy a hologram, ami megfelel a minket körbevevő világnak úgy működik, hogy igyekszik számodra létrehozni azt, amit hiszel. Én a hitem szerint nem tekintem azokat az embereket betegnek, akik beleestek a tudatszint emelkedés tévútjainak csapdájába attól függetlenül, hogy ők, illetve a környezetük erről hogyan vélekednek. Az ilyen eseteket az orvostudomány skizofréniának, többszörös személyiségzavarnak, bipoláris személyiségnek is nevezheti, de a másik agyfélteke által ajánlott vallásos hit sem nyújtja azt a megoldást, amit ez a helyzet megkíván. Bizonyos gyógyítók azonban igen, ha a probléma forrása nincs mélyebben, mint a gyógyító tudatszintje. Ha azonban mélyebben van, akkor érdemes ezeknek a gyógyítóknak hozzám fordulniuk. A tevékenységem fő célja tehát elsősorban azok helyreállítása, akik maguk is az emberek helyreállításával foglalkoznak. Másodsorban pedig azok a súlyos esetek, akik számára remény lehet egy olyan ember, aki itt hirdeti magát ezen a weboldalon, de senki sem tud róla semmit.Fontos azt is leszögeznem, hogy nem vagyok elmeorvos és amit csinálok sem gyógyításnak nevezem, hanem tudathálózati helyreállításnak. Minden ember részese ilyen tudathálózatnak, ami meghatározott, egymást nem feltétlenül ismerő embert jelent, akiket a köznyelv csillagcsaládként ismer. A legtöbb probléma abból adódik, ha ezek közül valaki elkezd spirituális értelemben emelkedni, az szívóhatást fejt ki a többiekre és akik tudata közel vannak ahhoz az emberhez, felkészületlenül érhetik őt olyan hatások, amik próbára tehetik az épelméjűségét. Erre létezik egy kollektív megoldás, ám az nem minden esetben működik. Sőt, olykor rá is erősít a problémára olyan módon, amiről nem lehet annak veszélye nélkül senkivel sem beszélni, hogy az embert ne nézzék bolondnak.

Én az ilyen embert biztosan nem nézem bolondnak, ám ez egy olyan terület, ami túlmutat az egy emberen, ezért a művelet is túlmutat rajta. Nem lehet előre megmondani, az eredmény milyen gyorsan válik láthatóvá, azonban az ember érzékenységének függvénye az, milyen gyorsan válik érezhetővé. A dolgot azért nem érdemes erőltetni, mert itt nem egy emberről, hanem egy sokszor a végletekbe került csoportról van szó, akik nem fogják tudni, hogy a helyreállítás az egyik emberek keresztül történik. Ez különösen igaz akkor, ha ezen a hálózaton át egy még nagyobb hálózat igényel ugyanilyen beavatkozást.Mivel a tevékenységem nem illeszthető a jelenleg máshol elérhető hasonló szolgáltatások kereteibe, de mégis valahol szellemsebészetről van szó, új területet alapítottam, aminek a plasztikai szellemsebészet nevet adtam és mivel komoly dolgokról van szó, könnyed stílusban tálaltam. Nem összetévesztendő azzal, ami a hétköznapi valóság kereteibe illeszkedik és üzleti együttműködésnek nevezem.


- Mi szükség van az anyagi helyzetre?
- Ha úgy adódik, hogy csoportokba kerültök, kikkel lennétek szívesen együtt?

Kapcsolatfelvétel

This website is dedicated to issues and problems that go far beyond the level of everyday reality. I am one of the few people who have acquired savant syndrome of the brain due to head injuries. I am coming back from 20 years of deep trance meditation, which is significantly different from anything anyone has ever done, so my knowledge is significantly different from others. I am currently still meditating, living a slow life and not having any significant contact with anyone.Humanity is currently undergoing a level of consciousness change, which is not easy to understand even if one is at a deeper level of consciousness. The reasons for this are manifold, but one of the biggest is that the individual and collective consciousnesses within people are not able to understand each other. This has led to many misunderstandings and misconceptions, which lack the knowledge to correct them. The rational hemisphere science and the collective hemisphere higher self both see the solution in bringing those who turn to them into their exclusive world, but this is not possible if one has formed one's own bridge to the other hemisphere.My solutions are at the experimental stage at present, but I have developed a technique for how to make them effective in a situation where the individual perceives one reality and the collective consciousness all of them.

It is important to note that the hologram that corresponds to the world around us works by trying to create for you what you believe. It is my belief that I do not consider people who have fallen into the trap of the delusion of consciousness ascension to be sick, regardless of how they or those around them may feel about it. Such cases may be described by medical science as schizophrenia, multiple personality disorder, bipolar personality, but the religious faith offered by the other hemisphere of the brain does not provide the solution that this situation requires. Some healers do, however, if the source of the problem is no deeper than the healer's level of consciousness. If it is deeper, however, it is worthwhile for these healers to come to me. So the main purpose of my business is first and foremost the recovery of those who are themselves involved in the recovery of people. And secondly, those serious cases for whom there may be hope in a person who advertises himself on this website but no one knows anything about him.It is also important to make it clear that I am not a psychiatrist and what I do is not what I call healing, but mind network restoration. Every human being is part of such a consciousness network, which means a specific group of people who do not necessarily know each other, colloquially known as a star family. Most of the problems arise because when one of these begins to rise spiritually, it has a suction effect on the others and those who are close in consciousness to that person may be unprepared to be affected in ways that may challenge their sanity. There is a collective solution to this, but it does not always work. In fact, sometimes it may even reinforce the problem in a way that cannot be discussed with anyone without risk of being seen as a fool.

I certainly don't think such a person is a fool, but this is an area that goes beyond one person, and therefore the operation goes beyond one person. It is impossible to predict how quickly the result will be seen, but how quickly it will be felt is a question of one's sensitivity. It is not worth forcing the issue because it is not about one person, but about a group of people, often taken to extremes, who will not know that recovery is through one person. This is especially true if through this network an even larger network requires the same operation.As my work does not fit into the framework of similar services currently available elsewhere, but is still somewhere in the realm of psychotronics, I have founded a new field, which I have called plastic psychic surgery and, as it is serious matter, I have presented it in a light-hearted style. Not to be confused with what is in the realm of everyday reality, I call it business co-operation.


"What is the need for the financial situation?"
"If you find yourself in groups, who would you like to be with?"

Contact

Art of Magic


You may not even know what an artist you would be in the world if you knew that reality = hologram. To find out, learn about a worldview that aligns with this scientific discovery. The discovery itself is not new, but it has only just reached the Nobel Prize. I started working on this 20 years ago, and I have been meditating in an apartment ever since, while my consciousness has reached the deep trans realm. I am now in a period of return to consciousness and my attention is turning more and more to reality, in addition to the spiritual realms. First I created and installed an independent spiritual framework on the web of consciousness of humanity and then I started the development under the platform. This is available to anyone.The purpose of any interpretation of the world is to explain the world. But what is this new worldview? Through the hologram, it now gives you the opportunity to give the most accessible and effective answers to many unanswered questions, and to unite what religions and science have been preaching in separate ways. My 20 years of experience have pointed me in one direction, which, simply put, may seem astonishing at first, but it can still be true, and in a way that is very understandable to people today. The closest you can come to the truth is to imagine the world as if it were a holographic video game you live in = play in. If you can do this, you will suddenly understand many of the factors that have so far tended to mysticism, and you will immediately have the knowledge that has taken years of reading books or groups with often questionable purposes.Since I am not religious and I am not baptised, and I was alone for tasks that were way beyond my capacity, I found the solution in IT thinking... and a common language was created where everyone can understand the same thing. Note, what you read here is not a religion or a cult, I even created the holoplatform with the philosophy of linux. You should definitely make yourself aware that we are talking about two things here, and that is Admin and Game Level. The Admin Level is where system development and related activities take place, where the game goals that drive you in your daily life are not present. If I use the example of your mobile phone, what interests you more? Android/iOS or apps? If the former, you start a process that takes years and takes you to the ten-year time horizon, which I'm now entering the third stage of. It takes serious determination, because as the people around you don't understand you anyway, they just see you neglecting your career, money, relationship, no one will see you as normal, which means it's not cool in their eyes at all. What you can be if you are successful at using apps and/or developing games.Since the aim of every game is to play, the most important thing are the players themselves, the people who don't believe in it and live only in reality. But as in all adventure games, there is room for self-improvement. Our self is made up of two brain hemispheres. The rational brain is responsible for reality, while the intuitive brain is responsible for the dream. Because we live in a world of reality that is extremely isolated, we consider those who live only in the dream to be mentally ill, but they are still full players, just not playing on home turf. It is not difficult to imagine the development of one hemisphere of the brain, we call it learning, and we have even built our schools' institutional system around it. But developing the other brain is not so easy, and anyone who starts will soon be seen as a fool by those around him/her (behind his/her back). I have found a way of integrating this other brain into this world in a way that is acceptable to the first. This will be discussed below. You will need to free up your mind to do this, because it will certainly be unusual at first, but it is necessary to sharpen the knowledge you have already acquired.

Onwards to a new world

My all webpages

The content of the website is being developed

Whatever you start, you need these four things to make it a success. It's no different here.

suitability | ability | competence | free will

The content of the website is being developed

The meaning of Life, i.e. the 4 main areas of the ÉlményPark (Experience Park), are as follows:1. Education - Learning
2. Curing - Healing
3. Experience - Adventure
4. Research - Development

The content of the website is being developed

Content here

The content of the website is being developed

Vedd elő a füzeted, ott van benne 5 kérdés. A válaszaim.1.
Emberi kapacitáson vagyok, de tudom azt emelni, ha kell
2.
Igen, de nem úgy, ahogy azt most értelmezed
3.
Foglalkoztam én is a problémával és kiépítettem magamon egy garanciarendszert, benne a fékekkel és egyensúlyokkal
4.
Nem tudod azt átfordítani magadhoz, ami fölötted áll, azt csak manipulálni tudod
5.
Én nem tulajdonítok ennek akkora jelentőséget, mert minden tudatszinten másvalaki vagyok

Over time I have acquired a lot of unique knowledge that could be put to use, but because my consciousness is half in the trance realms, I don't have the capacity for what is natural to those who live only in the outside world. Anyone who feels that they can qualitatively fill the gap in my capacity is invited to contact me.

Please note, this is not a job, but a shared opportunity that could become one. It presupposes a commitment to the goal and compliance with the parameters that will allow us to work together. It is a serious advantage if neither of us feels that we have to step out of our comfort zone to do so.